• Azərbaycanlı

  PDF

  “O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar (onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər) Namazlarına riayət edərlər (həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar) Onlardır (bilin) varis olanlar - Firdovs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar!”(əl-Muminun surəsi, 23/8-11)

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Qısa olaraq insana yaraşmayan bəzi əməllər haqda

 • Azərbaycanlı

  MP3

  Saleh və pis dostla əlaqə qurmağın xeyirləri və şərləri haqqinda mükəmməl dərs və nəsihətlər.

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Dili qorumağın vacibliyi haqda xütbə

 • Azərbaycanlı

  MP3

  Mühazirəçi : Ramil Soltanov