Kateqoriyalar

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Qurani kərimin son üç cüzünün təfsiri

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Tərcümə : Əlixan Musayev

  Qurani Kərim və Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi

 • Azərbaycanlı

  PDF

  əl-Fatihə surəsi və cüz Əmmənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi

 • Ərəb

  PDF

  Ərəb dilində və "cüz ammə"ni yazmağı öyrənmək: Bu, Azərbaycan dilində yazılan bir kitabdır. Bu kitabı, professor, şeyx Heysəm Sərhən (Allah onu qorusun) yazmışdır. Bu kitabın hədəfi, hərfləri müxtəlif hallarda yazmaq üçün tədricən (ərəb dilindəki) nüsxələrin xəttini yazmağı öyrətmək, sonra da bunu başqa mətnlərin üzərində tətbiq etməyə keçməkdir. Necə ki, hədəflərdən biri də, cüz ammənin üzərində tətbiq edərək, Osmanın (Allah ondan razı olsun) vaxtında yazılan Quran kitabının xəttini öyrənməkdir. Bu kitab çox gözəl, yazmağa həvəsləndirən, böyüklərə, kiçiklərə, ərəb dilində danışanlara və danışa bilməyənlərə uyğun olan bir kitabdır.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Muhəmməd ibn Cəmil Zeynu

  Bu dəyərli kitabda Quranı anlamağın yollarından söz açılır. Mövzusuna görə Azərbaycanda nəşr edilən ilk kitabdır. Qurani Kərimi anlamaq istəyən hər bir müsəlman qardaş və bacılarımıza bu kitabı oxumağı tövsiyə edirik. İbn Abbas (r) buyurmuşdur: Quranı öyrənib əməl edən insanın dünyada haqq yolundan azmaması və axirətdədə ziyana uğramamasına Uca Allah zəmanət vermişdir. Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcumə edən Fərahim qardaşımızdan Allah razı olsun və bu xeyr əməlini onun axirət dəftərinə yazsın. Amin

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir