MƏKKƏ HÜZUR VƏ ƏMİN-AMANLIQ YURDU

الكاتب :

نبذة مختصرة

“(Ya Rəsulum! De: ) "Mənə ancaq bu şəhərin (Məkkənin) RƏBB`inə ibadət etmək əmr olumuşdur. Elə bir şəhər ki, (RƏBB`im) onu müqəddəs tutmuşdur. (Orada qan tökmək, bir kəsə zülm etmək qadağan olunmuşdur. Başqa yerdə halal olan şeylər orada haram buyurulmuşdur). Hər şey yalnız …”
(ən-Nəml surəsi, 27/91)

المصادر:

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا