İBADƏT TÖVHİDİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

Yazıçı :

Qısa izah

“Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün (ALLAH`ın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır.”
(Ali İmran surəsi, 3/190)

Download
Mülahizəni göndər

Mənbələr:

Kateqoriyalar: