övhid Elminin Fəzilləti

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

Müsəlmanların və dəvət sahiblərinin əksəriyyəti dinin ən əsas prinsipi olan Tovhidin həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin tərbiyə və islahında mühüm rolunu və həmçinin, bu prinsipin tətbiqi və iqrarı uğrunda cihadla zəngin olan şərafətli Peyğəmbər həyatının tarixini kifayət qədər bilmirlər.
Tovhidin ərəb dilində hərfi mənası fərdləşdirmək (yəni təkləmək, tək hesab etmək) deməkdir. Şəriət mənasında “tovhid” - Allah təalanın fərdiləşdirilməsi, Ona xas və vacib olanların təkliyinin iqrar edilməsi deməkdir.
Yalnız Allaha xas olanlar bunlardır: rübubiyyət, adlar, sifətlər və qəza-qədər. Allaha vacib olan bəndənin Ona tam sədaqətlə ibadət etməsidir.
Tərifdən göründüyü kimi tovhidin üç növü vardır: rübubiyyət tovhidi, adların və sifətlərin tovhidi və üluhiyyət (ibadət) tovhidi.


Yaşar Qurbanov
“İslam Nuru” kitabından
İndi yüklə!

Download
Mülahizəni göndər