Tovhidin Növləri

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

Elmlərin ən xeyirli və şərəflisi tovhid elmidir. Cihadın ən üstünü isə haqq əhlinin, tovhidi çirkləndirənlərə və bidətlər (dinə yenilik gətirmək) gətirənlərə qarşı olan ci¬hadıdır. Qəflət içində yatan alim və üləmaların, dünya həyatına aldanıb batil etiqadlara uyduqları üçün, saf və təmiz olan İslam çirkləşib və dəyişdirilib, müsəlmanlar isə çirkablar içində batıb qalıblar

Yaşar Qurbanov
“İslam Nuru” kitabından

Download
Mülahizəni göndər

Mənbələr:

Kateqoriyalar: