Təqva (Allah dərgahında ən hörmətli olan Ondan çox qorxandır)

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir!" (ən-Nisə, 1)

Download
Mülahizəni göndər
Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir