İslamda valideynə münasibət

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurmuşdur:
"Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (onlarla gözəl davranmağı) tövsiyə etdik" (əl-Ənkəbut, 8)

Download
Mülahizəni göndər