İslamın Nuru - NAMAZ

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

"O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar. Onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar da (axirət əzabından qurtarıb savaba yetişənlər də) onlardır!" (Loğman, 4-5)

Download

Mənbələr:

Kateqoriyalar:

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir