Orucu pozan əməllər

Mühazirəçi :

Qısa izah

Bu dərsdə, geniş şəkildə orucu pozan amillər haqda danışılır

Download
Mülahizəni göndər