Hər bir müsəlmanın əqidəsi Cəmil Zeynu

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir