Hikmətli dəvət

Qısa izah

Bu kitab "Rəbbinin yoluna hikmətlə, ggözəl moizə ilə dəvət et və gözəl tərzdə mübahisə et" qaydası üzərində tərtib edilib

Download
Mülahizəni göndər
Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir