Hikmətli dəvət

Qısa izah

Bu kitab "Rəbbinin yoluna hikmətlə, ggözəl moizə ilə dəvət et və gözəl tərzdə mübahisə et" qaydası üzərində tərtib edilib

Download
Mülahizəni göndər