Kateqoriyalar

معلومات المواد باللغة العربية

Əhli Sünnət vəl Cəmaatın sifətləri

Ünsürlərin sayı: 1

  • Azərbaycanlı

    PDF

    Tərcümə : Yaşar Qurbanov

    Yaşar Qurbanovun tərcümə etdiyi "Sünnə və Cəməa anlayışı" adlı kitabı oxucularımıza təqdim edirik. Müasir dünyamızda özlərinin Əhli-Sünnə və Cəməa olduğunu iddia edən, fəqət bu anlayışdan çox kənar olan inam və etiqada sahib olan insanlar mövcuddur. Bu kitabda əhli-sünnə və cəməa anlayışının əsas prinsipləri ilə tanış olacaqsınız.