Hər adəm övladə xətakardır

Hər adəm övladə xətakardır

Mühazirəçi :

Qısa izah

Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edəndir

Download
Mülahizəni göndər