Qəza və qədərə iman

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir