Walandaw : chariya Boyorow kan - 1

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walandaw: chariya Boyorow kan"1": chariya boyorow Doni Nafaw, Ani Adonmbaliya Kolo low.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na