Danaya

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• Danayayemouye • danaya kilayoro • akeyoro • anafa ansharati.

Anw makobe i ka hakili nan na