Lasouli Dine Barala

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• dine barali djose • mamouye dine bara wati gelela.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na