Silameya ka makodo yatimede na

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, Djon ye yatimeye, yatime kilan yoro, yatime ka kon silameya yin, silameya ka makodo yatimena, makodo yatime la au nafa.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na