walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinmbla, Lachuli kata Allah yinsirayen ma, Baraw Mineli sarati Folo, Filani kafoya kololow.

Anw makobe i ka hakili nan na