Allah kelen Bakatiya ye muye

walanda di baka : Ousmane Solih Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, Allah kelen Bakatiya kuma kan lasili, Allah kelen Bakatiya layini, Ka allah ke kelenye bato la, Ka Imadjiki Allah ye Ni batoye, Ka Iyere sanuya kabo Filani Kafoya man.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: