bayelemali: Issiaka Samake

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Hadissa koro, allah ka nema aka djonw ye odo ye bato noniya tiya yali ye, moko kunadi ye moko ye moko mi kunko ani allah ko ye asokoya kabo moko were ka lebu man .

Anw makobe i ka hakili nan na