Kutuba: sungalo kumbeli ani atono Boli

Nienfoli suruman

Yinbila, Lachuli kata Allah Niensira ya man ani Tubi man, Allah ka nema ba doye sunkalo ye, sunkalo Fusamantiyaw, sungalo kumbeli ani atono Boli Toko ya ….

Download

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na