Leilatul kadri fusamantiya dow

bayelemali: Issiaka Samake

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Lachuli kata Baraniumanw suunkalo la, Leilatul kadri fusamantiya dow…

Anw makobe i ka hakili nan na