Sabali 1

Sabali 1

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda sabali koro ani a kilan yoro saba kan .

Anw makobe i ka hakili nan na