Nienfoli suruman

Yinmbla, Dusukuna siri layini, Dusukuna siri djoyoro silameya la, Baraw mineli sirilenmbe Dusukuna siri la, Dusuku Baraw.

Anw makobe i ka hakili nan na