Silameya Balimaya Bamba fenw

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinmbila, kata Bo ibaliman silame ye Allah kama, ka yafa ibaliman silame, Silameya Balimaya djoyoro Moko Niumanw ka Niana manya kono.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na