Program (Dževamiul-kelim)

Opis

Sveobuhvatna enciklopedija hadisa koja sadrži više od 1400 hadiskih izvora, od kojih je 543 skripte koje još nisu štampane, uz dodatak od sedamdeset hiljada prenosioca hadisa.
Ovo izdanje se odlikuje po preciznosti i puzdanosti sadržaja, uz postojanje teškila tj. hareketa na riječima te pomen svakog hadisa u svakom izvoru sa lancem prenosilaca.
Od najbitnijih odlika ovog programa je to što ste u mogućnosti skupiti sve hadise na jednu temu na jedno mjesto.
Program koji služi hadiskim naukama, broj usluga programa prelazi 69 gdje se može naći u About sekciji.
Također, tu je usluga izvoda hadisa, posao koji može uzeti veoma mnogo vremena istraživaču i studentu. Program jednostavno pročita cijelu disertaciju, te sabere hadise i jednostavnim klikom miša dobijete izvod svih pomenutih hadisa, kao što ukazuje na greške unošenja šerijatskih tekstova Kur\'ana i Hadisa ako se već nalaze u disertaciji. Tu je i mogućnost stavljanja hareketa na ajete i hadise, kao i još mnogo drugih usluga.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje