CD Program - Mushaf muallim od šejha Halila el Husarija

Opis

CD putem kojeg je moguće učiti Kur'an na pamet i to sa kiraetom mudževvedom ili običnim tertilom uz uslugu ponavljanja ajeta, kao i pretraživač ajeta i još mnogo drugih odličnih mogućnosti.
CD je odličan za djecu kako bi unapredili svoj hifz na odličan i jednostavan način.
Downloadujte CD u potpunosti - sve foldere - a zatim ih od-zippujte.
Nakon toga program možete već koristiti ili, ako želite, možete ga spržiti na CD i dati nekom kao hediju.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje