Sedžda prilikom učenja Časnog Kur’ana

Vaše mišljenje