A dali je nagrada za dobro nešto drugo do dobro?

Vaše mišljenje