Deset načina kako dočekati ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način

Opis

Sljedeće riječi su upućene svakom muslimanu koji je dočekao ramazan u zdravlju i veselju kako bi iskoristio vrijeme u pokornosti Allahu Uzvišenom.
Pokušali smo da to bude u obliku načina i podsticaja koji daju vjerničkoj duši ambicije i želje ka ibadetu u ovom plemenitom mjesecu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Deset načina kako dočekati ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Halid Abdurrahman Ed-Derviš

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ عشر وسائل لاستقبال رمضان وعشر حوافز لاستغلاله ﴾

  « باللغة البوسنية »

  خالد عبد الرحمن الدرويش

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  ﷻ‬ ime Allaha Milostivog Samilosnog

  Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim:

  Sljedeće riječi su upućene svakom muslimanu koji je dočekao ramazan u zdravlju i veselju kako bi iskoristio vrijeme u pokornosti Allahu Uzvišenom.

  Pokušao sam da to bude u obliku načina i podsticaja koji daju vjerničkoj duši ambicije i želje ka ibadetu u ovom plemenitom mjesecu.

  Naslovio sam sljedeće riječi: „Deset načina kako dočekati ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način“.

  Molim Allaha da mi podari pomoć i iskrenost, te da učini moje djelo iskrenim koje radim samo radi lica Njegova i neka je salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

  Kako dočekati ramazan?

  Pitanje: Koji su to ispravni načini za doček mjeseca ramazana?

  Musliman mora da ne posustaje u sezonama pokornosti i dobrih djela, kao što mora da bude od onih koji prednjače u svakom dobru i koji se takmiče na tom polju kao što kaže Allah Uzvišeni: „I u tome neka se takmiče oni koji se takmiče“. (El-Mutaffifun, 26)

  Nastoj, dragi brate, da dočekaš mjesec ramazan na sljedećih deset načina:

  PRVI NAČIN

  Dova tj. da doviš Allaha da te poživi da dočekaš i ovaj mjesec u zdravlju i blagostanju, kako bi ti to bilo podstrek da budeš aktivniji u ibadetima poput posta, namaza i zikra.

  Priča Enes, radijellahu anhu: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec redžeb govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u redžebu i šabanu, i daj da dočekamo ramazan.“ (Hadis bilježi Ahmed i Taberani)

  A poznato je da su naši dobri prethodnici dovili Allaha da ih poživi do ramazana a zatim bi dovili da ga prihvati i ukabuli od njih.

  Pa kada nastupi ramazan i pojavi se mjesec mlađak, zadovi i reci: „Allah je najveći! Allahu, započni nam mjesec sigurnošću, imanom, selametom, islamom i uputi nas da radimo ono što voliš i čime si zadovoljan. Moj i tvoj Gospodar je Allah.“ (Hadis bilježi Tirmizi i Darimi, a Ibn-Hibban ga ocjenjuje vjerodostojnim)

  DRUGI NAČIN

  Zahvala na tome što si ga dočekao. Rekao je Nevevi, rahimehullah, u svojoj knjizi El-Ezkar: „Znaj da je mustehab i lijepo svakom onom kome se ponovi jasna blagodat ili od koga se otkloni jasna nesreća, da učini sedždu Allahu Uzvišenom te da mu zahvali onako kako mu dolikuje“. A od najvećih blagodati Allaha prema robu jeste da ga uputi i pomogne na pokornosti i ibadetu.

  Znaj da onaj ko dočeka ramazan u zdravlju je u velikoj blagodati koja zahtjeva zahvalu i priznanje Allahu koji je to sve dao; pa neka je hvala Allahu Uzvišenom kao što dolikuje plemenitosti lica Njegova i veličini Njegove vlasti.

  TREĆI NAČIN

  Radost i veselje jer je došlo vjerodostojnim putem do nas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje svoje ashabe dolaskom mjeseca ramazana, i govorio bi: „Došao vam je mjesec ramazan. Ramazan je mjesec bereketa, u njemu vam je Allah propisao post. ﷻ‬ njemu se otvaraju džennetska vrata i u njemu se zatvaraju vrata Džehennema....“ (Hadis bilježi Ahmed)

  A prijašnje generacije od ashaba i tabi'ina su se radovali dolasku ramazana, a ima li veća radost od one kada se čuje o nastupanju mjeseca ramazana, sezone dobrih djela i spuštanja milosti.

  ČETVRTI NAČIN

  Pripremanje i prijašnje planiranje kako iskoristiti mjesec, jer veliki broj ljudi – nažalost – pa čak i oni koji drže do vjere veoma precizno planiraju kada se radi o dunjaluku, ali veoma mali broj je oni koji planiraju za onaj svijet. To je produkt jedne činjenice, a ta činjenica je nespoznaja stvarne zadaće vjernika na ovom svijetu, kao i zaborav da musliman ima prilike sa Allahom kao i da postoje bitne sezone i vremena u kojima insan odgaja svoju dušu kako bi ustrajala na Pravom putu.

  Od planiranja za ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Tako ćemo imati jedan radni program za iskorištavanje dana i noći ramazana u pokornosti Allahu Uzvišenom.

  Ova brošurica koja je u tvojim rukama ti pomaže na tom putu da iskoristiš ramazan na najbolji način, ako Allah da.

  PETI NAČIN

  Čist i jak nijjet i čvrsta odluka da ćeš iskoristiti mjesec i provesti vrijeme u dobrim djelima, a onaj ko bude iskren prema Allahu i Allah će biti prema njemu i pomoći ga na pokornosti i olakšati mu puteve hajra. Rekao je Allah: „A da su bili iskreni prema Allahu, to bi im bolje bilo...“ (Muhammed, 21)

  ŠESTI NAČIN

  Spoznaja i razumjevanje ramazanskih propisa, jer je obaveza na svakom vjerniku da Allaha obožava sa znanjem, i niko nema opravdanja da nije znao u fardovima koje je Allah propisao svojim robovima, a od toga je post u ramazanu.

  Musliman mora da zna pitanja posta i njegove propise prije nego što mjesec nastupi, kako bi mu post bio ispravan i primljen kod Allaha: „Pitajte one koji znaju, ako vi sami ne znate.“ (El-Enbija, 7)

  SEDMI NAČIN

  Moramo dočekati ramazan sa čvrstom odlukom da ćemo ostaviti grijehe i loša djela, te da ćemo se pokajati iskreno od svih grijeha, ostaviti ih i nikada se ne vratiti. Pa ramazan je mjesec pokajanja; ko se ne pokaje u njemu pa kada će se pokajati?! Kaže Allah: „I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“ (En-Nur, 31)

  OSMI NAČIN

  Duševno čišćenje i pripremanje putem čitanja korisnih knjiga i brošurica, slušanja korisnih islamskih kaseta od predavanja i dersova koji pojašnjavaju vrijednost posta i njegove propise. Sve to kako bi se duša pripremila za pokornost i ibadet u njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm bi pripremao duše svojih ashaba, pa bi rekao na kraju mjeseca šabana: „Došao vam je mjesec Rmazana...“ pa sve do kraja hadisa. (Hadis bilježe Ahmed i Nesai. A tekst ovog načina je preuzet uz male promjene iz knjige Letaiful-mearif od Ibn-Redžeba, rahimehullah.)

  DEVETI NAČIN

  Ozbiljno pripremanje da se vrši dava i misionarstvo u njemu i to putem:

  · Pripremanja nekoliko riječi i savjeta te ih podjeliti sa braćom u svom mesdžidu;

  · Podjelom knjižica i brošurica klanjačima u mesdžidu četvrti. Lijepo je da knjige budu savjetodavnog karaktera, kao i da sadrže fikhske propise ramazanskog posta;

  · Pripremom ramazanskog poklona; možeš staviti u kovertu kasetu lijepog sadržaja i knjižicu, te napisati ramazanaski poklon, a zatim pokloniti kome hoćeš;

  · Prisjećanjem na siromašne i miskine, te davanjem sadake i zekata upravo njima.

  DESETI NAČIN

  Dočekujemo ramazan sa novom bijelom stranicom u našim životima:

  · Pokajenjem Allahu Uzvišenom iskrenom tevbom;

  · Sljeđenjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radeći ono što naredi i kloneći se svega što zabrani;

  · Prema roditeljima, bližnjima, rodbini, ženi i djeci održavati veze dobročinstva i rodbinstva;

  · Biti dobri u zadjednici i društvu u kojem živimo kako bi bili korisni Allahovi robovi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem: „Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima“.

  Ovako dočekuje musliman mjesec ramazan, kao što suha zemlja željno očekuje kišu, kao što bolesnik očekuje doktora i kao što čovjek očekuje svoga voljenog sa puta.

  Allahu naš, kao što si dao da dočekamo ramazan, daj da ga ispostimo u zdravlju sa potpunom nagradom, doista si Ti onaj koji sve čuje i sve zna.

  Kako iskoristiti mjesec posta?

  Kako bi iskoristio ramazan na najbolji način moraš slijediti ova upustva:

  Prvo: Iskrenost u postu radi Allaha Uzvišenog

  Iskrenost je duša dobrih djela i ključevi primanja svega što je lijepo, kao i uzrok za pomoć i uputu od Gospodara svega što postoji. Shodno nijjetu, iskrenosti u djelu i istinitosti sa Allahom i željom za hajrom, bude i Allahova pomoć i potpora svome robu vjerniku. Rekao je Ibnul-Kajjim, rahimehullah: „Shodno veličini nijjeta roba, shodno njegovoj ambiciji i želji i cilju u tome, biva i Allahova potpora i pomoć....“

  Allah Uzvišeni nam je naredio da budemo iskreni u djelu, radi Njega Jedinog. Rekao je: „I njima nije bilo naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno ispoljavajući vjeru, kao oni čisti...“ (El-Bejjine, 5)

  Kada spozna postač da je iskrenost razlog Allahove potpore i pomoći, to mu biva podstrekom da iskoristi ovaj mjesec u pokornosti Milostivom.

  Dakle, post + iskrenost djela radi Allaha = hamas i podstrek.

  Drugo: Spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, imao običaj obradovati ashabe nastupanjem mjeseca ramazana

  Druga stvar koja te poziva da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti Allahu jeste to što znaš da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje ashabe ramazanom pa bi rekao: „Došao vam je mjesec ramazan. Mjesec bereketa. ﷻ‬ njemu vam je Allah propisao post...“ Ovaj hadis upućuje na veličinu i potrebu iskorištavanja ovog mjeseca, zato ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao kako bi se pripremili da ga iskoriste u najboljem obliku i na najbolji način.

  Treće: Stalno prisjećanje ogromne nagrade koju je Allah pripremio postačima, a od toga je:

  ü da je nagrada postača velika, ne zna je niko osim Allaha, jer „svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem“.

  ü ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah od njega udalji Vatru 70 godina, pa kako tek onaj koji posti cijeli mjesec!?

  ü post se zagovara za roba na Sudnjem danu sve dok ne uđe u Džennet.

  ü u Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan, na njih niko ne ulazi osim postači.

  ü post mjeseca ramazana briše sve prijašnje grijehe.

  ü u ramazanu se pootvaraju džennetska vrata a pozatvaraju džehennemska.

  ü dova postača u ramazanu je dova koja se prima.

  Dragi brate i plemenita sestro, jeste li dokučili veliku nagradu koju je Allah pripremio za postače? Na tebi nije ništa drugo osim da kreneš ozbiljno i da radiš jako i ambiciozno kako bi bio pobjednik i dobitnik pomenutih velikih nagrada od Allaha Uzvišenog.

  Četvrto: Spoznaja da je od sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da mnogo ibadet vrši u ovom mjesecu.

  On bi mjesec ramazan iskoristio za ibadete jako mnogo što ne bi radio u drugim mjesecima. Dakle, od stvari koje te podstiču na bolje iskorištavanje ovog mjeseca jeste to što je Allahov Poslanik baš u ovom mjesecu puno činio ibadete od namaza, zikra, dove i sadake. Ovaj mjesec bi izuzimao za ibadete za razliku od drugih mjeseci, pa da li imaš u Poslaniku lijep uzor ili ne? Allah kaže: „Vi u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor.“ (El-Ahzab, 21)

  Zato, budi od onih koji mnogo ibadet čine u ovom mjesecu bit ćeš od pobjednika.

  Peto: To što se jasno primijete tragovi bereketa u ovom mjesecu, a od tih tragova je:

  v Bereket u imanu; vidiš vjernika u ramazanu jakog imana, živog data-originala, stalno razmišlja, brzog prisjećanja. Ovo se jasno vidi i u to ne sumnja niko i to je samo dio onog što Allah da postaču.

  v Bereket u tjelesnoj snazi; ti dragi brate, iako si ostavio hranu i vodu, osjećaš kao da ti se snaga povećala i povećao sabur da podnosiš teške stvari, a s druge strane Allah ti da bereket u tvojoj snazi pa obavljaš farzove od namaza, kao i sunnete i ostale ibadete, iako si gladan i žedan.

  v Bereket u vremenu; zar ne vidiš da u jednom danu ramazana učiniš djela što nekada ni u sedmici ne možeš mimo ramazana.

  Iskoristi bereket ovog mjeseca i uz to dodaj bereket Kur'ana i trudi se da ti to bude podstrek ka pokornosti Milostivom i stalnom ustrajanju u svakom vremenu i mjestu. Neka ti ovo bude još jedan razlog da iskoristiš ovaj mjesec na najbolji način.

  Šesto: Od stvari koje će ti pomoći da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti jeste prisjećanje svojstava ovog mjeseca.

  Dragi brate, ovaj mjesec je poseban, ima svojstva koja nema ni jedan drugi mjesec, a od tih svojstava je:

  • zadah postača je draži Allahu od mirisa miska;
  • meleki dove za oprost postačima sve dok ne iftare;
  • svakog dana Allah ukrašava svoj Džennet i govori: „Moji dobri robovi samo što nisu sa sebe zbacili poteškoće i nelagodnosti i došli tebi“;
  • otvaraju se vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema.
  • u njemu je noć Lejletul-Kadr koja je bolja od 1000 mjeseci, ko bude spriječen njenog dobra, taj je potpuno spriječen;
  • postačima se oprosti u zadnjoj noći ramazana i
  • Allah svaku noć u ramazanu oslobodi određeni broj ljudi od Vatre.

  Sedmo: Prisjećanje da je Allah izuzeo post za Sebe mimo drugih djela.

  Još jedno svojstvo i nagrada koju dobiva svako ko iskoristi ramazan u hajru. Čini insana da ne posustaje, a to je činjenica da je Allah izuzeo nagradu i sevab postaču za Sebe mimo drugih djela kao što je pomenuto u hadisu: „Svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem...“

  Dakle, ova posebnost čini čovjeka spremnim da iskoristi ovaj mjesec na najpotpuniji način.

  Osmo: Spoznaja koliko su ashabi i prijašnji dobri prethodnici ulagali truda u iskorištavanju vremena ovog mjeseca.

  Ashabi su spoznali vrijednost ovog mjeseca, zato su ulagali trud i imetak u ibadetu. Oživljavali su ramazanske noći namazom i čitanjem Kur'ana, obilazili bi fukare i siromašne i davali sadaku i činili dobročinstvo, nahranili bi hranom, iftarili postače. ﷻ‬ njemu bi pritiskali na svoje duše ka pokornosti Allahu, u njemu su džihad vodili na Allahovom putu protiv neprijatelja kako bi Allahova riječ bila gornja i kako bi vjera bila samo Allahova vjera.

  Deveto: Spoznaja da će se post zagovarati za postača na Sudnjem danu.

  Još nešto što će te učiniti da lakše postiš jeste to što je post zagovarač na Sudnjem danu, zagovarat će se za postača kod Allaha Uzvišenog, te će biti uzrokom brisanja grijeha. Kako li je lijep drug on?! Drug koji se zagovara u najtežim trenutcima, na Sudnjem danu, danu suda. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kur'an i post će se zagovarati za roba na Sudnjem danu. Reći će post: „Gospodaru, spriječio sam ga od hrane i strasti u danu, pa primi moje zagovaranje“, a reći će Kur'an: „Gospodaru, spriječio sam ga sna u noći pa primi moje zagovaranje“, pa će Allah primiti njihovo zagovaranje“. (Hadis bilježi Ahmed u Musnedu)

  Deseto: Spoznaja da je ramazan mjesec posta i mjesec sabura i strpljivosti, te da je post i noćni namaz od razloga oprosta grijeha, kao i činjenica da je post lijek za mnoge društvene, duševne, tjelesne i zdravstvene probleme.

  Kada postač zna ovo što smo spomenuli, biva mu dovoljno kao podsticaj za iskorištavanje ovog mjeseca.

  Pomenuli smo neke od podsticaja koji pomažu vjerniku da iskoristi sezone pokornosti a posebno mjesec ramazan, mjesec milosti i bereketa.

  Teško se tebi, nemoj da lijen budeš pa da žališ nakon toga kada žaljenje neće od pomoći biti. Rekao je Allah: „A na Ahiretu su veći stepeni i veća prednost.“ (El-Isra, 21)

  Molimo Allaha da primi od nas post i namaz, i naša zadnja dova je: „Hvala Allahu Uzvišenom Gospodaru svjetova“ i neka je salat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.