Uzroci pobjede i uspjeha

Opis

Ovaj članak sažeto iznosi dokaze da su vjerovanje i dobra djela jedini istinski uzroci postizanja uspjeha i pobjede na oba svijeta, pojašnjavajući nam da su svi drugi uzroci za koje ljudi misle da vode uspjehu i pobjedi, poput brojnosti, vlasti, imetka, trgovine, kipova, poljoprivrede, snage i proizvodnje ustvari prividni i da ne osiguravaju konačni i istinski uspjeh čovjeka. Na kraju nam članak pojašnjava temelje čišćenja duše u islamu.

Download
Vaše mišljenje