Prava robova

Opis

U ovom članku autor nam ukratko govori o pravima koja je islam dao robovima dok su ih drugi narodi smatrali oruđem koje govori i sa kojim mogu činiti šta hoće.

Download
Vaše mišljenje