Rad i zarađivanje

Opis

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio važnost rada i upozorio na pogubnost lijenosti i nezaposlenosti, te je objasnio mnoge adabe vezane za način zarade i trgovinu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Rad i zarađivanje

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿العمل والكسب﴾

« باللغة البوسنية »

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Rad i zarađivanje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio važnost rada i upozorio na pogubnost lijenosti i nezaposlenosti, te je objasnio mnoge propise i pravila vezana za način zarade i trgovinu.

Uzvišeni kaže: A kada se namaz završi, raziđite se po Zemlji tražeći Allahove blagodati. (El-Džumua,10.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najbolja hrana koju jedete je ona koju ste zaradili sopstvenim rukama. Doista se Allahov vjerovjesnik Davud, sallallahu alejhi ve sellem, hranio hranom zarađenom sopstvenim rukama.“[1]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao ljude da profesionalno odrade posao koji rade, pa kaže: „Allah, doista, voli da profesionalno[2] odradite posao kojeg radite.“[3]

On je upozorio na štetnost traženja imetka od ljudi bez potrebe, kazavši: „Neki će prositi od ljudi sve dok ne sretnu Allaha bez mesa na svome licu.“[4]

To je zbog toga što je sramota da se prosi i zato što mu je bila obaveza da jede od rada sopstvenih ruku.

I rekao je: „Ko prosi, a nije siromašan kao da je jede žeravicu.“[5]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio monopol robe u svrhu podizanja cijene pa je kazao: „Ko drži monopol takav griješi.“[6]

Prenosi se da je Poslanik kazao: „Allah kaže: 'Ukoliko se dvojica udruže ja sam sa njima sve dok jedan drugog ne prevari, a kada ga prevari ja ih napuštam.'“[7]

Također je kazao: „Pouzdani i iskreni trgovac će biti u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida.“[8]

On je rekao: „Čuvajte se čestog zaklinjanja prilikom trgovine, jer ono najprije donosi imetak, a zatim gubitak.“[9]

I rekao je: „Prodavac i kupac imaju izbor sve dok se ne rastanu. Ako budu iskreni i objasne stanje robe onda će im biti dat bereket u trgovini, a ukoliko lažu i sakriju mahanu – biće uskraćeni bereketa.“[10]

I rekao je: „Dajte radniku plaću prije nego mu se znoj sa čela osuši.“[11]

I rekao je: „Najbolja zarada jeste zarada sopstvenim rukama, ukoliko radi kako treba.“[12]

I rekao je: „Zabranjeno je trgovati alkoholom.“[13]

I rekao je: „Nemojte prodavati neubrane plodove[14] sve dok se ne pokaže da su zdravi[15] i da su sačuvani od mahana.“[16]

I rekao je: „Ko vara nije od nas.“[17]

I rekao je: „Musliman je brat muslimanu. Nije mu dozvljeno da mu proda nešto što ima mahanu, a da mu ne ukaže na nju.“[18]

I reka o je: „Neka niko od vas ne prodaje na trgovinu svoga brata.“[19]

I rekao je: „Trgovina je zasnovana na obostranom zadovoljstvu.“[20]

 I rekao je: „Allah voli lijepo postupanje prilikom prodaje, trgovine i presuđivanja.“[21]

[1] Buhari, br. 1930.

[2] Majstorski, perfektno. (op. rev.)

[3] Bejheki, br. 4931.

[4] Buhari, br. 1381., i Muslim, br. 1724.

[5] Taberani, br. 3506.

[6] Muslim, br. 3012., i Tirmizi, br. 1188.

[7] Ebu Davud, br. 2936.

[8] Tirmizi, br. 1130., i Ibn Madže, br. 2130.

[9] Muslim, br. 3015., i Nesai, br. 4384.

[10] Buhari, br. 1968., i Muslim, br. 2825.

[11] Ibn Madže, br. 2434.

[12] Ahmed, br. 8060. El-Munavi kaže: „Tako što će profesionalno odraditi posao i kloniti se varanja i tome slično.“ Vidjeti: et-Tejsir bišerhil-džami’is-sagir, 1/527.

[13] Buhari, br. 2074., i Muslim, br. 2959.

[14] El-Munavi kaže: „Prodaja plodova na grani može da bude ili pod uslovom da se, br. odmah., uberu, što je dozvoljeno bez razilaženja, bilo da sazrenu ili ne, jer iako ne sazru mogu se koristiti kao hrana za stoku; ili prodaja pod uslovom da se ostave neubrani...“ vidjeti: Fejdul-kadir, 3/155.

[15] Upitan je Enes ibn Malik, radijallahu anhu: „Kako se to pokaže da su zdravi?“, pa je odgovorio: „Da pocrvene ili požute.“ Bilježi Buharija, br. 2197.

[16] Muslim, br. 2829.

[17] Muslim, br. 146., i Tirmizi, br. 1236.

[18] Ibn Madže, br. 2237.

[19] Buhari, br. 1995., i Muslim, br. 2531. En-Nevevi kaže: „Primjer toga je da kaže kupcu tokom kupovine: ’Odustani od ove trgovine, a ja ću ti prodati isto to za manju cijenu.’, ili: ’bolje od toga za istu cijenu.’, i tome slično. Ovo je haram. Također, haram je i kupovina na kupovinu brata muslimana, a to je da kaže prodavcu dok kupac kod njega kupuje: ’Prekini ovu prodaju, a ja ću to kupiti od tebe za veću cijenu.’, i tome slično.“ Vidjeti: Šerhun-Nevevi ala sahihi Muslim, 10/158.

[20] Ibn Madže, br. 2176.

[21] Tirmizi, br. 1240.