Borba protiv nepravde

Opis

Autor nam u ovom članku donosi neke od primjera iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života koji ukazuju na bitnost borbe protiv nepravde, srcem, jezikom i rukom.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Borba protiv nepravde

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿دفع الظلم ومقاومته﴾

« باللغة البوسنية »

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Borba protiv nepravde

Isto kao što je islam zabranio nepravdu tako je naredio borbu protiv nje i suprostavljanje tiraninu, sve dok ljudi ne budu sigurni od njegovog zla. Uzvišeni Allah kaže: Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom. (El-Bekara, 194.)

Ajet dokazuje da nije dozvoljeno činiti nepravdu agresoru i svetiti mu se nego samo treba uzeti svoje pravo bez bilo kakvog dodavanja. Ovo je dokaz veličine islama.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na borbu protiv nepravde mnogim sredstvima. On je kazao: „Kada vidiš moj ummet da se ustručava kazati nepravednome da je nepravedan, tada Ummet više ne vrijedi, kao da ne postoji.“[1]

I kazao je: „Postoji bojazan da zadesi kazna ljude koji vide zlo a ne bore se protiv njega.“[2]

Jedne prilike neki čovjek je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: „O Allahov Poslaniče, šta misliš kada bi neko htio da uzurpira moj imetak?“ Poslanik mu je odgovorio: „Spriječi ga.“

„A ako me napadne?“

„Onda se brani.“

Tada čovjek upita: „A ako me ubije?“

Poslanik mu reče: „Ti si šehid.“

„A ako ja njega ubijem?“

„On je u Vatri.“, odgovori Poslank, sallallahu alejhi ve sellem.[3]

I rekao je: „Nemojte željeti da se susretnete sa vašim neprijateljem i molite Allaha da vas poštedi toga. Ali kada ih sretnete – budite strpljivi i znajte da je Džennet pod sjenama sablji. Allahu moj, Ti Koji si objavio Knjigu, i Koji pokrećeš oblake, i koji si porazio ujedinjene neprijatelje, porazi ih i pomozi nas protiv njih.“[4]

 Ovaj hadis je dokaz da muslimani ne počinju sa ratovanjem i sa neprijateljstvom, i ne samo to, nego ne priželjkuju susret sa njima i mole Allaha da ih sačuva toga.

[1] Ahmed, br. 6495.

[2] Ahmed, br. 16.

[3] Muslim, br. 201.

[4] Buhari, br. 2744., i Muslim, br. 3276.

Naučna klasifikacija: