Kada budete naređivali zlo a zabranjivali dobro ?

Opis

U ovom audio predavanju daija upozorava na vrijeme kada će se vrijednosti i moral potpuno izokrenuti, a koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio u hadisu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: