Ako želiš pokriti svoju sramotu... !?

Opis

U ovom audio predavanju daija napominje na vrijednost lijepog mišljenja o vjernicima, ne otkrivanja njihovih grešaka.

Download
Vaše mišljenje