Dan zaljubljenih: historijat, obilježja i propis

Opis

Ovaj članak nam daje uvid u porijeklo praznika koji je poznat kao Dan ljubavi ili Dan zaljubljenih, u legende za koje se veže, zatim njegov historijat kroz stari i srednji vijek, pa sve do danas, pojašnjavajući uz to koja su njegova obilježja kod starih Rimljana, a nakon njih kod hrišćana. Nakon toga, autor pojašanjava propis islama o slavljenju ovog i njemu sličnih praznika, te kakvo stanoviše treba da zauzme musliman kada su nevjernički praznici u pitanju.

Download
Vaše mišljenje