Sirat ćuprija

Opis

Pisac u ovom članku ukratko govori o Sirat ćupriji preko koje će prelaziti vjernici na Sudnjem danu, nakon suđenja, objašnjavajući nam njene opise na osnovu dokaza iz Kur’ana i Sunneta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Sirat ćuprija

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿الصراط﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Sirat ćuprija

  Sirat ćuprija je most koji se pruža preko Džehennema i preko kojeg će muslimani prelaziti, kako bi stigli do Dženneta.

  Ko će prelaziti preko Sirat ćuprije?

  Preko nje će prelaziti samo muslimani, dok će nevjernici i mnogobošci otići prema Džehennemu slijedeći svoja božanstva koja su obožavali na dunjaluku i oni uopće neće prelaziti preko Sirata.

  Nakon što nevjernici odu prema Vatri, ostaće oni koji su Allaha obožavali bez obzira bili iskreni u tome ili bili licemjeri.

  Poslije će se licemjeri odvojiti od iskrenih vjernika jer neće moći da učine sedždu. i svjetlo koje će samo prave vjernike obasjavati neće do njih dopirati. Kada ostanu bez svjetla, vratiće se nazad prema Vatri, a vjernici će nastaviti da prelaze preko Sirat ćuprije.

  O tome Uzvišeni kaže: Na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: „Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!“ Na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: „Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!“ Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja. „Zar nismo s vama bili?“ – dozivaće ih. „Jeste“ – odgovaraće – „ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište!“ (El-Hadid, 12-15.)

  Nakon što se okonča sa obračunom i vaganjem djela, ljudi će biti prisiljeni da idu prema Sirat ćupriji. O tome Uzvišeni veli: I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. (Merjem, 71-72.)

  Opis Sirat ćuprije i prelaska preko nje

  Ebu Se'id El-Hudri prenosi hadis o Sirat ćupriji u kojem između ostalog stoji: „O Allahov Poslaniče, a kakva je ta ćuprija?' A on je odgovorio: ’Jako klizava, na njoj su kuke čivije i bodlje spljoštene i kuke od trnja povijenog. To drvo raste u Nedždu i kažu da se zove Sa’dan. Vjernik će preko ćuprije preći do okom trepneš, ili kao munja, ili kao vjetar ili kao trkaći konj jureći. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreban, ali će se izvući, a treći će pasti u džehennemsku vatru.“[1]

  Prvi koji će preći Sirat ćupriju

  Prvi koji će preći Sirat ćupriju je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi sljedbenici. Samo će vjernici prelaziti Sirat ćupriju i biće im osvjetljen put shodno njihovom vjerovanju i djelima.

  Allah Uzvišeni će učiniti da izvršavanje preuzetih obaveza i održavanje rodbinskih veza budu na desnoj i lijevoj strani Sirat ćuprije, a dova svih poslanika tog trenutka će biti: „Spas, spas.“

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Postaviće se most iznad Džehennema, a ja i moji sljedbenici ćemo biti prvi koji će prelaziti preko njega. Toga dana niko osim poslanika neće riječ prozboriti, a dova poslanika tog trenutka će biti: 'Spas, spas!'“[2]

  Šta čeka vjernike nakon što pređu preko Sirat ćuprije?

  Ebu Se'id El-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nakon što se vjernici spase vatre i pređu Sirat ćupriju biće zaustavljeni na mjestu koje se nalazi između Dženneta i Vatre, da bi izmirili račune jedni s drugima, i kada to riješe i očiste se od svega, biće im dozvoljeno da uđu u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša, biće im jasniji put ka njihovim nastambama u Džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.“[3]

  [1] Bilježe Buharija, br. 7439., i Muslim, br. 183., i ovo je njegova verzija.

  [2] Bilježe Buharija, br. 806., i Muslim, br. 182., i ovo je njegova verzija.

  [3] Bilježi Buharija, br. 6535.

  Naučna klasifikacija:

  Vaše mišljenje