Metodologija shvatanja islama

Opis

Ovaj članak nam govori o tome kako se tumače islamski propisi, da li je Sunnet objava od Allaha, da li je mišljenje ashaba relevantno u shvatanju Objave, kome pripada propisivanje zakona, i da li je Allah objavio sve ono za šta ljudi kažu da od Njega dolazi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu