Kur’an i neminovnost brige prema njemu na riječima i djelu - 1

Vaše mišljenje