Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu dati bolje od toga

Vaše mišljenje