Nije dozvoljeno da svoga brata izbjegavaš više od tri dana

Vaše mišljenje