Opis

Autor u ovom članku, sažeto, kroz nekoliko tačaka dokazuje ispravnost dokazivanja ahad hadisima u akidetskim i fikhskim pitanjima, navodeći do čega sve vodi ubjeđenje da se ahad hadisi ne prihvataju u akidi.

Vaše mišljenje