Naučna klasifikacija

Hadis i njegove nauke

Ova stranica sadrži naučni materijal koji se dotiče teme hadisa ili sunneta i njegovih nauka i to na više od devedeset svjetskih jezika.

Broj naslova: 65

 • Bosanski

  PDF

  Vjerovjesnikovi svakodnevni sunneti i zikrovi

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio klipu kakva je definicija hadisa Kudsija, te koja je razlika između njega i drugih hadisa.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  Često smo u prilici da čujemo govor koji se pripisuje Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ali nismo u stanju razlikovati da li je taj govor zaista od Poslanika, alejhi selam, ili ne. Poslušajte u ovom audio predavanju, nekoliko znakova po kojima na vrlo lahak način možemo razlikovati ispravan (sahih) od lažnog (daif) hadisa.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu je objašnjenje razlike između hadisa kudsijja, i kur’anskih ajeta, iako je oboje Allahov govor.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu je objašnjenje razlike između hadisa kudsija i ostalih hadisa koji se prenose od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Ikanović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu tumačenje hadisa kojeg bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je rekao: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!“ Zatim je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupan, diže ruke i moli: „O, Gospodaru, o Gospodaru!“, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu. Kako da mu se Allah odazove!?“

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar jednog od najpoznatijih hadisa, hadisa za koji islamska ulema kaže da onaj tko ga želi u potpunosti objasniti, mora da objasni kompletan Šerijat.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno dokazivati i raditi po slabim ili apokrifnim hadisima, koji nisu ispravnim ili pouzdanim putem prenešeni od Poslanika, alejhi selam.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija odgovara na pitanje da li u Buharijinoj zbirci hadisa ima hadisa koji su po ocjenama i kriterijima islamskih učenjaka slabi (daif) hadisi.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava propise izdvajanja zekata na drago kamenje, kao što su biseri, dijamanti i slično.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu se tumači hadis: ’Razilaženje mog ummeta je milost’, spominjući govore islamske uleme o značenju tog hadisa, kao i po pitanju njegove vjerodostojnosti.

 • Bosanski

  PDF

  Koja je vjerodostojnost sljedećeg hadisa i gdje se bilježi? Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao je ashabe, radijallahu ‘anhum: „Ko su najbolji ljudi?“ Rekoše: „Meleki.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Vjerovjesnici.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Ashabi.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“, a zatim doda: „To je narod koji će doći nakon mene.“ Pa rekoše: „Ko su oni?“ Onda im Vjerovjesnik odgovori: „To su oni koji će uzimati znanje iz okačenih (naslijeđenih) listova.“

 • Bosanski

  PDF

  Kakav je stav učenjaka naspram hadisa čiji je lanac prenosilaca slab, ali metn (sadržaj) podstiče na lijepo djelo ili dovu. Želimo odgovor na ovo pitanje.

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Senad Crnkić

  Kratko izlaganje kroz koje možete upoznati hadise Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima je prokleo određene osobe ili osobine i djela zbog kojih insan biva prokletim.

 • Bosanski

  PDF

  Najznačajnije djelo koje je Tirmizija ostavio iza sebe jeste, bez ikakve sumnje, njegov Džami’-Sunen. To je njegova poznata zbirka hadisa koja je uvrštena među šest najpouzdanijih hadiskih zbirki, poznatih pod zajedničkim nazivom "El-Kutubu-s-sitte". Neki je po važnosti u hadiskoj nauci stavljaju na treće mjesto, odmah iza Buharijina i Muslimova Sahiha. Tirmizijina zbirka hadisa je , bez sumnje, jedna od najljepših, a istodobno i najkorisnijih hadiskih zbirki. Autor je nastojao da u njoj uglavnom zabilježi kratke i jezgrovite hadise u kojima su sadržani oni propisi i pitanja sa kojima se čovjek kroz život svakodnevno susreće. Tirmizija ih je na jedan dosta zanimljiv i koristan način razvrstao po poglavljima. Ibn Esir u djelu Džamiu-l-Usul kaže: "Tirmizijin Sahih (tj. Džami-Sunen) jest najljepša i najkorisnija hadiska zbirka. Ustrojena je na izuzetno lijep način i ima najmanje ponovljenih hadisa."

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Malik b. Enes Prijevod : Hamid Indžić Revizija : Fuad Sedić Revizija : Sulejman Topoljak

  Muvetta je djelo ’alima koji je bio muhaddis i fekih, imam mezheba, mudžtehid kojem su učenjaci njegovog vremena posvjedočili da je bio prvak u fikhu i hadisu koji je bio obdaren ogromnim intelektualnim kapacitetom i koji je uspio ovladati objema naučnim disciplinama i odlično ih ukomponovati. Mnogi islamski autoriteti su kazali sve najljepše o ovom djelu, hvaleći ga i dajući mu najveće ocjene. Muvetta je zapisana sredinom drugog stoljeća po Hidžri i to je prvo fikhsko-hadisko djelo . Metodu imama Malika su kasnije preuzeli i razradili čuveni ’alimi poput: Abdullaha ibnul-Mubareka, Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Et-Tirmizija, En-Nesaija, Ibnul-Madždže... Ovo je rivajet Muhammeda ibnul-Hasena koji je bio učenik imama Ebu Hanife i Ebu Jusufa, učitelj imamu Šafi’iji.

 • Bosanski

  PDF

  Odlična knjiga u kojoj je pisac komentarisao zbirku hadisa ’Džamiul ulumi vel hikem’ od Ibn Redžeba el-Hanbelija.

 • Bosanski

  PDF

  Najvjerodostojnija knjiga poslije Časnog Kur’ana jeste upravo ova ovdje Sahih Buharije. Pisac je u njoj izabrao i izveo najvjerodostojnije hadise jer je prilikom prihvatanja istih i ocjenjivanja prenosilaca imao posebne i stroge uslove koje nije imao niti jedan drugi imam, a što je sve na kraju kao rezultat došao Sahih. Ova knjiga ne sadrži u sebi samo hadis, nego i fikh, tefsir kao i druge islamske nauke. Rečeno je da onaj ko želi da upozna fikh Imama Buharije neka pročita njegov Sahih.

 • Bosanski

  PDF

  Veoma lijepa knjiga u kojoj je pisac sakupio četrdeset hadisa o Mekki i mehanskom haremu.

 • Bosanski

  DOC

  Autor : Grupa učenjaka

  Po prvi put, knjiga Odabranih hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dostupna svima. Knjiga u kojoj su njeni pisci sakupili preko pedeset hadisa iz vjerodostojnih enciklopedija hadisa. Svaki hadis je popraćen kratkim komentarom uz koristi i propise koji se mogu izvaditi iz hadisa.

Stranica : 4 - Od : 1
Vaše mišljenje