Naučna klasifikacija

 • Bosanski

  PDF

  Knjiga sadrži akidu ehlu sunneta vel džemata uz dokaze iz Kur’ana i Sunneta. Knjiga je odlična, u njoj je pisac pojasnio tevhid i vrijednost tevhida, i sve što se kosi sa tevhidom od velikog širka, ili što se kosi sa obaveznom potpunošću tevhida od malog širka i novotarija.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Samir Avdić Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na Knjigu tewhida koja je prevedena od strane Šukrije Ramića.

 • Bosanski

  PDF

  U ime Allaha Milostivog, Samilosnog Znaj, Allah ti se smilovao, da smo dužni naučiti četiri stvari: Prva je znanje koje podrazumjeva spoznaju Allaha, Njegova poslanika i vjere Islama kroz dokaze. Druga je rad po tom znanju. Treća je pozivanje tome znanju. Četvrto je strpljenje na nevoljama koje prate ovaj poziv. Dokaz za gore spomenuto su riječi Uzvišenog Allaha: “Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.”

 • Bosanski

  PDF

  Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Senad Crnkić

  Djelo "Tri osnovna temelja" spada u najjednostavnija, ali ipak najbitnija, djela iz islamske akide. Osnova ovog djela predstavljaju tri pitanja o kojima će svaki čovjek biti pitan u kaburu: "Ko je tvoj Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik?". Pred vama se nalazi letak u kojem na pojednostavljen način možete vidjeti skraćeni prikaz ovog bitnog djela islamske literature, olakšavajući sebi time razumijevanje i pamćenje ove kratke knjižice.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.

 • Bosanski

  PDF

  Od najboljih knjiga koje su napisane u ovom poglavlju. Šta više, među najpoznatijim knjigama među muslimanima.

 • Bosanski

  PDF

  Pomen pojašnjenja akide ehli sunneta vel džemata na mezhebu učenjaka milleta.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Otkrivanje velikog broja akidetskih mesela i pobijanje šubhi onih koji žele da love ribu na suhom a zatim kažu da su u pravu i da su najpametniji.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje