Naučna klasifikacija

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propise klanja kurbana. Zatim pojašnjava uvjete koje je potrebno ispuniti da bi životinja bila validna za kurban, kao što su: da bude od stoke, da napuni starosnu dob, da pri sebi nema mahana, i koje su to mahane koje ne smiju biti kod životinje, a koje mogu da budu? Zatim pojašnjava koji kurban je najbolji za klanje.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava da postoje dvije vrste kurbana koji se kolje na hadžu, a to su: kurban koji je vadžib, kao što je kurban onoga koji koji obavlja hadždž temetu’ i kiran, i kurban koji se kolje za iskup, ili kurban onoga koji je spriječen da upotpuni obrede hadždža, i kurban koji je sunnet, kao što je dobrovoljni kurban.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis jedenja mesa kurbana koje kolju hadžije, spominjući stavove islamske uleme o tome od kojih kurbana se smije jesti meso, a od kojih ne?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava način plaćanja onome ko zakolje kurban. Da li mu je dozvoljeno platiti mesom od kurbana ili ne? Zatim da li mu je dozvoljeno dati meso od kurbana nakon što mu se plati naknada za obavljen posao?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis onoga ko bude spriječen da upotpuni hadžske obrede, a nije u mogućnosti da zakolje kurban.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis obilježavanja kurbana koji je određen za klanje na hadždžu. Zatim spominje način na koji se to čini, i da li svi kurbani označavaju ili samo deve?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava propis jahanja životinje koja je namjenjena za kurban, za one koji vode sa sobom kurban na hadždž. Da li je jahanje takve životinje uvjetovano potrebom za tim, ili ne, i koji su stavovi i dokazi islamskih učenjaka po tom pitanju?

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip objašnjava propis djeljenja mesa kurbana koje kolju hadžije, spominjući da postoje tri vrste kurbana koje kolju hadžije, a to su: kurbani koji su vezani za obrede hadždža, kurbani koji se kolju zbog zakletve i kurbani koje kolju hadžije koji su spriječeni da upotpune obrede hadždža. Zatim pojašnjva propis djeljenja mesa za svaku od ovih vrsta.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Ovaj audio klip pojašnjava propise zajedničkog klanja kurbana. Koliko ljudi može učestvovati u jednom kurbanu, koji su dokazi i stavovi islamske uleme po tom pitanju?

Stranica : 1 - Od : 1