Naučna klasifikacija

معلومات المواد باللغة العربية

Savremeni ideološki pravci

Broj naslova: 12

 • Bosanski

  PDF

  Pisac : Ersan Grahovac

  Tekst koji: - objašnjava da je Allah sve stvorio i uredio onako kako to iziskuje Njegova apsloutno savršena mudrost, - pojašnjava razliku između Allahove kosmičke i šerijatske odredbe, - racionalno dokazuje neispravnost svakog prigovora Allahovom stvaranju i određivanju, bilo da se radi o kosmičkoj ili šerijatskoj odredbi, - pojašnjava vezu između Njegovog stvaranja i uređivanja, kao i između kosmičke i šerijatske odredbe, te koja je uloga i kakvoća svake od tih odredbi, - sažeto pobija sekularno-naturalistički pogled na svijet, - odgovara na neka često postavljana pitanja vezana za sudbinu, - objašnjava negativne posljedice nerazumijevanja ove tematike, Tekst ima za cilj formiranje ispravnog svjetonazora kod muslimana, kako bi bio oduševljen i zapanjen savršenstvom i skladom u Allahovom stvaranju i određivanju, i predao se svom Gospodaru srca ispunjenog strahopoštovanjem i smirajem, istinski Ga obožavajući.

 • Bosanski

  PDF

  Dizajner : Irfan Klica Revizija : Irfan Klica

  Ova brošura potvrđuje neke naučne činjenice koje su spomenute u Kur’anu prije više od 1400. godina, dokazujući da je islam istinska Božija vera. Sadrži činjenice koje se tiču porijekla ljudskog života, razvijanje embriona, širenje svemira kao i originalno porijeklo gvožđa na Zemlji.

 • Bosanski

  MP4

  Kratki video o mjestu nauke u Islamu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Odgovor onom ko priziva nacionalizam, i neka svako zna da nema nacionalizma u islamu nego samo bratsvo i gradnja međusobne ljubavi na toj osnovi.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Semir Imamović Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje u kome daija objašnjava način na koji modernisti žele prilagoditi islam i šerijatske propise njihovim shvatanjima i željama, kako bi odgovaro savremenom dobu, a ne shavataju da je islam vjera za sva vremena.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Daija u ovom audio predavanju objašnjava kako ispravno shvatiti pojmove kao što su nacija, nacionalnost i nacionalizam, te stav Šerijata spram ovih pojmova.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Daija u ovom audio predavanju objašnjava kako ispravno shvatiti pojmove kao što su nacija, nacionalnost i nacionalizam, te stav Šerijata spram ovih pojmova.

 • Bosanski

  PDF

  Radim za čovjeka koji je ateista. Da li je dozvoljeno da radim za tu osobu. Dobroćudno se ophodi prema meni i dozvoljava mi da klanjam za vrijeme radnog vremena.

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjižica odražava dijalog u kojem vidimo stav mnogih profesora filozofije, ali i drugih nauka, širom svijeta, prema vjeri. Oni, puni sebe i zadivljeni svojim mišljenjem, pokušavaju pokazati svoju intelektualnu plitkost, koju smatraju dubinom i superiornošću, nad slabašnim učenicima i studentima. Nažalost, u mnogim slučajevima se ne javi neki student ko bi takvog profesora spustio na zemlju, kao u što je uradio student u ovom dijalogu.

 • Bosanski

  PDF

  Knjiga u kojoj su ukratko opisane religije, ideološki pravci, pokreti i partije, i to na jednostavan i pristupačan način.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Zakir Naik

  Kratki video o dokazima postojanja Allaha Uzvišenog kao odgovor svakom ateisti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Da li između islama i nauke postoji spor i nesuglasica? Dali se islamsko-vjersko učenje kosi sa naučnim otkrićima? Ili je to samo potvrda onom što je došlo u Kur’anu i Hadisu. Predavanje je na tu temu te se nadamo da će se svi okoristiti u tolikoj mjeri koliko su upućeni u svjetovne nauke i savremena dostignuća kao i islamske znanosti.

Stranica : 1 - Od : 1