معلومات المواد باللغة العربية

Prijevod značenja Kur’ana

Ova stranica sadrži Kur’an sa prijevodom njegovih značenja na više od 55 svijetskih jezika i trenutno je najveća stranica koja sadrži prijevode Kur’ana ili nekih njegovih dijelova. Potrudili smo se da sakupimo najbolje i najispravnije prijevode koje smo imali na raspolaganju.

Broj naslova: 4

Stranica : 1 - Od : 1